Thẻ tạm trú

Những giấy tờ cần chuẩn bị khi xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư

Khi thẻ tạm trú của người nước ngoài hết hạn thì bắt buộc họ phải đi làm thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng những hồ sơ cần chuẩn bị khi xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư tại Bắc Ninh như sau: 

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư

Gia hạn thẻ tạm trú người nước ngoài dành cho trường hợp thẻ sắp hết hạn, người nước ngoài hoặc doanh nghiệp, tổ chức phải thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh - Bộ Ngoại Giao hoặc Phòng Xuất Nhập Cảnh thuộc Công An Tỉnh, Thành phố có thẩm quyền để được gia hạn thêm.   

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài có vợ/chồng/bố/ mẹ là công dân Việt Nam

Theo Luật định thì thời hạn của thẻ tạm trú, cư trú của người nước ngoài có vợ/chồng/bố/mẹ là người Việt Nam có thời hạn tối đa không quá 05 năm. Công ty Hd Luật xin được gửi đến quý khách hàng những hồ sơ cần chuẩn bị để xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài có vợ/chồng/bố/mẹ là người Việt Nam như sau: 

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài có vợ/chồng/bố/ mẹ là công dân Việt Nam

Công ty HD Luật xin gửi đến quý khách hàng những hồ sơ cần chuẩn bị và thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm dành cho người nước ngoài có vợ/chồng/bố/mẹ là người Việt Nam như sau: 

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cho người nước ngoài được miễn GPLĐ

Trong một số trường hợp người nước ngoài được miễn GPLĐ Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động như sau:

Người nước ngoài gia hạn thẻ tạm trú 02 năm cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài lao động, làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa 2 năm. Do đó, tùy vào thời hạn của hợp đồng làm việc mà người lao động nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn 1 năm hay 2 năm. 

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 01 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư

Việc người nước ngoài đầu tư hay là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì đều phải làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú ký hiệu ĐT 01 năm cho người nước ngoài là nhà đầu tư như sau:

Hồ sơ xin gia hạn thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài có Giấy miến Giấy phép lao động

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài lao động, làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa 2 năm. Do đó, tùy vào thời hạn của hợp đồng làm việc mà người lao động nước ngoài có thể xin thẻ tạm trú với thời hạn 1 năm hay 2 năm. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú 1 năm cho người nước ngoài được miễn giấy phép lao động tại Việt Nam như sau: 

Thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, cư trú 1 năm cho người nước ngoài có Giấy phép lao động

Người nước ngoài có giấy phép lao động làm việc tại Việt Nam phải có thẻ tạm trú và gia hạn thẻ tạm trú trong trường hợp thẻ tạm trú sắp hết hạn. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin gia hạn thẻ tạm trú, cư trú 1 năm cho người nước ngoài có Giấy phép lao động như sau: 

Thủ tục cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cho người nước ngoài

Việc người nước ngoài đầu tư hay là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Việt Nam thì đều phải làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú. Công ty HD Luật xin được gửi đến quý khách hàng thủ tục xin cấp thẻ tạm trú ký hiệu ĐT cho người nước ngoài như sau: 

© 2022 Bản quyền thuộc về HDLUAT.COM
Hanoi Office
Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02462.930.982 – 0984.588.831
Email: visa@hdluat.com
Ho Chi Minh Office
Số 116 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0865.856.982
Email: visa@hdluat.com