Quy định về xin thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

21/02/2017

Có bao nhiêu loại thẻ tạm trú?

Các loại thẻ tạm trú mới nhất 2020 được quy định tại Luật Xuất nhập cảnh 2019. Theo đó, người nước ngoài có thể được cấp một trong các loại thẻ tạm trú sau:

1.  NG3 - Cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện Liên hợp quốc, tổ chức liên chính phủ tại Việt Nam. Vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

2. LV1 - Cấp cho người vào làm việc với các cơ quan, đơn vị trực thuộc TW Đảng Cộng sản Việt Nam; Cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh trở lên.

3. LV2 - Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

4. Thẻ tạm trú đầu tư - Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Thẻ tạm trú này được chia ra 3 loại: ĐT1, ĐT2, ĐT3 tùy thuộc vào số vốn góp. Mức từ 3 tỉ đến dưới 50 tỉ là ĐT3. Từ 50 tỉ đến dưới 100 tỉ là ĐT2. Từ 100 tỉ trở lên là ĐT1.

5. DH - Cấp cho người vào thực tập, học tập.

6. LS - Cấp cho Luật sư nước ngoài có chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam.

7. NN1 - Cấp cho Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

8. NN2 - Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

9. PV1 - Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam.

10. Thẻ tạm trú lao động - Cấp cho người vào lao động. Thẻ này gồm 2 loại: LĐ1 và LĐ2.

Xem thêm: Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người có giấy phép lao động

11. TT - Cấp cho vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài đã được cấp các loại thẻ tạm trú ở trên (Trừ loại NG3). Hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

 

Quy định về thời hạn thẻ tạm trú

- Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.

- Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.

- Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

- Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

Thời hạn tối thiếu của các loại thẻ tạm trú là trên 1 năm. Bởi vì, các loại visa tương ứng thường có thời hạn 1 năm. Thẻ tạm trú hết hạn có thể được cấp thẻ tạm trú mới.

 

Thủ tục xin thẻ tạm trú

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ tạm trú bao gồm:

a) Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân làm thủ tục mời, bảo lãnh. Mẫu NA6 hoặc NA7. NA7 dùng cho trường hợp người bảo lãnh là cá nhân người Việt Nam.

b) Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú có dán ảnh. Mẫu NA8.

c) Hộ chiếu gốc của người nước ngoài.

d) Giấy tờ chứng minh thuộc trường hợp được cấp thẻ tạm trú. Ví dụ: Giấy phép lao động, Giấy xác nhận miễn giấy phép lao động, Chứng nhận đầu tư,...

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

- Cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam

- Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh

Thời gian giải quyết:

- 05 ngày làm việc

HD Luật, tư vấn miễn phí 24/7.

Cùng danh mục

Thủ tục xin thẻ tạm trú kết hôn cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thẻ tạm trú kết hôn là loại thẻ tạm trú dành cho người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam. Thẻ tạm trú này cũng có thể được sử dụng để làm việc.

Thủ tục xin thẻ tạm trú đầu tư cho người nước ngoài mới nhất 2020

Người nước ngoài là nhà đầu tư có thể xin thẻ tạm trú. Dưới đây là thủ tục xin thẻ tạm trú cho nhà đầu tư nước ngoài mới nhất 2020.