10 Điểm mới nhất về Thủ tục xin Giấy phép lao động 2021

08/03/2023

Thủ tục cấp giấy phép lao động 2021 cho người nước ngoài sẽ có nhiều thay đổi quan trọng. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam sẽ được Miễn Giấy phép lao động; Người nước ngoài đầu tư góp vốn từ 3 tỉ trở lên mới được Miễn GPLĐ…

Bộ Luật Lao động 2019 đã thay đổi rất nhiều quy định về lao động, trong đó có lao động nước ngoài. Hướng dẫn thi hành một số quy định về lao động nước ngoài là Nghị định 152/2020, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2021. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý:

10 Điểm mới trong thủ tục cấp Giấy phép lao động 2021

1. Chứng minh là Chuyên gia

Không còn giấy tờ gọi là ” Xác nhận chuyên gia” nữa. Thay vào đó, để chứng minh là chuyên gia thì cần là một trong 2 trường hợp sau:

a) Có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam.

2. Chứng minh là Lao động kỹ thuật

a) Được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 01 năm và làm việc ít nhất 03 năm trong chuyên ngành được đào tạo;

b) Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. (Đây là quy định mới)

3. Đối tượng không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (Miễn Giấy phép lao động)

Đối tượng được miễn cấp GPLĐ đã có sự thay đổi đáng chú ý. Đặc biệt là các đối tượng:

a. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty TNHH có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

b. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên HĐQT của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

c. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

d. Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

4. Không cần xin xác nhận miễn Giấy phép lao động cho một số đối tượng

Quy định tại Khoản 2, Điều 8 của NĐ 152. Theo đó, có một số đối tượng không thuộc diện cấp GPLĐ không cần phải xin xác nhận miễn như trước.

Đáng chú ý là các đối tượng:

a. Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

b. Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

c. Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam…

Thay vào đó, chỉ cần báo cáo với Bộ hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc

5. Thủ tục xác nhận miễn Giấy phép lao động

Các giấy tờ nước ngoài không được miễn hợp pháp hóa lãnh sự, quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 8 trong NĐ 152/2020:

e) Các giấy tờ quy định tại điểm b, c và đ khoản này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

6. Các Form mẫu thủ tục có sự thay đổi hoàn toàn

Kể từ ngày NĐ 152/2020 có hiệu lực, thì các Mẫu đơn như mẫu số 1, mẫu số 2 … sẽ có sự thay đổi. Doanh nghiệp chú ý sử dụng đúng các mẫu được quy định tại Nghị Định này.

7. Thời gian nộp hồ sơ xin giấy phép có thay đổi

– Đối với hồ sơ xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ:

Nộp hồ sơ trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày dự kiến bắt đầu làm việc (thay vì 7 ngày “làm việc” như trước). Thời gian xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước là 5 ngày làm việc. (Thay vì 3 ngày như trước)

– Đối vời hồ sơ cấp Giấy phép lao động

Nộp hồ sơ trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến làm việc (thay vì 15 ngày “làm việc” như trước). 

8. Cấp lại Giấy phép lao động

Quy định rõ ràng tại: Điều 12. NĐ 152/2020 quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lao động

a. Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất.

b. Giấy phép lao động còn thời hạn bị hỏng.

c. Thay đổi họ và tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa điểm làm việc ghi trong giấy phép lao động còn thời hạn.

Và thời hạn của GPLĐ đươc cấp lại là thời hạn còn lại của GPLĐ cũ. 

9. Gia hạn giấy phép lao động

Đây là một quy định hoàn toàn mới và rất quan trọng trong thủ tục cấp giấy phép lao động 2021. Cụm từ gia hạn Giấy phép lao động đã được sử dụng từ lâu nhưng thực sự đến nay mới được hợp pháp hóa. 

GPLĐ chỉ được gia hạn trong trường hợp “Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.” Trước đây thì trường hợp này được quy định là sẽ cấp lại GPLĐ.

Điều 19 của NĐ 152 cũng quy định, chỉ được gia hạn GPLĐ 1 lần.

10. Thu hồi GPLĐ

Nghị định 11/2016 trước đó cũng đã quy định về thu hồi GPLĐ. Tuy nhiên Điều 13, Nghị định 140/2018 đã bãi bỏ quy định này, tức là bỏ thủ tục thu hồi GPLĐ. Nay, Bộ luật Lao động 2012 và NĐ 152/2020 lại quy định về thu hồi GPLĐ.

Theo đó, cần lưu ý:

– Thu hồi tự nguyện: tức là khi GPLĐ hết hạn theo quy định. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải tự thực hiện thủ tục thu hồi GPLĐ rồi nộp lại cho cơ quan nhà nước. Sau 5 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được cấp xác nhận đã thu hồi GPLĐ.

– Thu hồi bắt buộc: Là khi người lao động hay NSDLĐ cố tình vi phạm pháp luật Việt Nam. Lúc này, cơ quan quản lý nhà nước sẽ ra quyết định thu hồi lại GPLĐ, bắt buộc như 1 hình phạt.

Với những quy định mới ở trên, có thể thấy sự nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý và cấp phép liên quan đến lao động nước ngoài.

Cùng danh mục

Thủ tục xin giấy xác nhận Miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục làm giấy xác nhận miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài là chuyên gia di chuyển trong nội bộ doanh ngiệp, nhà đầu tư, giám đốc đại diện pháp luật, đại diện pháp luật của công ty mẹ,...

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam để làm giấy phép lao động

Thủ tục hợp pháp hóa các giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng ở Việt Nam, xin giấy phép lao động. Các loại giấy tờ cần thiết phải hợp pháp hóa là xác nhận kinh nghiệm làm việc.

Thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động

Người nước ngoài thay đổi hộ chiếu thì phải đi thực hiện thủ tục thay đổi số hộ chiếu trên các giấy tờ đã được cấp tại Việt Nam, trong đó có Giấy phép lao động

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động tại Bắc Giang

Việc gia hạn giấy phép lao động được thực hiện khi giấy phép lao động cũ còn thời hạn ít nhất 5 ngày và nhiều nhất là 45 ngày để đơn giản hóa các giấy tờ cần thiết.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (GPLĐ/ Work permit, WP) được thực hiện khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày và không quá 45 ngày. Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Thủ tục xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam cho người nước ngoài

Hướng dẫn hồ sơ xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam. Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài làm giấy phép lao động. Lý lịch tư pháp để thành lập công ty tại Việt Nam

© 2022 Bản quyền thuộc về HDLUAT.COM
Hanoi Office
Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02462.930.982 – 0984.588.831
Email: visa@hdluat.com
Ho Chi Minh Office
Số 116 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0865.856.982
Email: visa@hdluat.com