Mẫu đơn xin cấp mới - gia hạn visa Việt Nam

Mẫu NA12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA 12 Đơn xin thường trú cho người nước ngoài  ở Việt Namban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an  

Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam

Bạn muốn bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo bải viết sau: Mẫu NA 11, Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an   

Mẫu NA3, Mẫu đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài vào Việt Nam

Form Mẫu NA 3 Đơn xin bảo lãnh cho thân nhân là người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an   

Mẫu NA1, Tờ khai đề nghị xin cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài

Form biểu mẫu NA1, Tờ khai đề nghị cấp visa, thị thực Việt Nam cho người nước ngoài  được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an   

Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Mẫu NA6, Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Biểu mẫu này ban hành kèm theo thông tư số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015 .  

Các biểu mấu mới về xin cấp visa thị thực, thẻ tạm trú và thường chú cho người nước ngoài

Hệ thông biểu mẫu, giấy tờ dùng cho cơ quan, tổ chức và cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm 2015 của Bộ công an 

Mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Biểu mẫu NA8, Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA ngày 05 tháng  01 năm  2015    

Mẫu NA2, Đơn xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Mẫu NA2 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú cho người nước ngoài vào Việt Nam

Mẫu NA5, Đơn và tờ khai đề nghị cấp thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu (Form) NA5 - Tờ khai đề nghị cấp thị thực, visa Việt Nam, gia hạn visa , tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, ban hành kèm theo thông  tư  số 04 /2015/TT-BCA

Mẫu NA2 Công văn đề nghị cho người nước ngoài nhập cảnh Việt nam

Mẫu N2 được gửi kèm theo Hồ sơ pháp nhân của công ty tổ chức bảo lãnh xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài tại Việt Nam trước khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam

© 2022 Bản quyền thuộc về HDLUAT.COM
Hanoi Office
Tầng 12A, Tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng, số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 02462.930.982 – 0984.588.831
Email: visa@hdluat.com
Ho Chi Minh Office
Số 116 Đề Thám, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0865.856.982
Email: visa@hdluat.com