Mẫu (Form) N5 - Đơn xin visa, gia hạn visa cho người nước ngoài

25/05/2016

Tải Mẫu NA5, là mẫu đơn gia hạn visa cho người nước ngoài tại Việt Nam. Người nước ngoài sử dụng mẫu đơn này để xin cấp mới hoặc gia hạn cho tất cả các loại visa Việt Nam.

Mẫu đơn gia hạn visa Việt Nam cho người nước ngoài 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu NA5

- Tải mẫu đơn và điền các thông tin theo các đề mục trong đó. Mẫu NA5 được thiết kế song ngữ. Đó là 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Chủ yếu là các thông tin cá nhân của người nước ngoài và cơ quan bảo lãnh nên rất dễ điền.

- Xin xác nhận của cơ quan có thẩm quyền. Có 2 trường hợp như sau:

Nếu trường hợp người bảo lãnh là cá nhân, quốc tịch Việt Nam: Mẫu NA5 cần có xác nhận của Công an cấp xã nơi người bảo lãnh thường trú.

Nếu trường hợp là công ty, tổ chức bào lãnh, thì cần xác nhận của công ty, tổ chức đó.

 

Cùng danh mục

Mẫu tờ khai cấp hộ chiếu phổ thông ở Việt Nam

Mẫu tờ khai xin cấp hộ chiếu này được sử dụng trong việc cấp mới hộ chiếu phổ thông lần đầu, cấp đổi hộ chiếu, cấp lại hộ chiếu, gia hạn hộ chiếu phổ thông..

Mẫu NA9 - Tờ khai và đơn xin cấp miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mẫu NA9 - Tờ khai và đơn xin cấp miễn thị thực Việt Nam cho người nước ngoài. Miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoai có vợ, chồng là người Việt Nam