Visa thương mại Việt Nam mới nhất cho người nước ngoài 2020

28/06/2003

Theo quy định cũ, visa thương mại Việt Nam cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật, hiểu đơn giản như là các công ty đang hoạt động tại Việt Nam. Visa thương mại có ký hiệu là DN và có thời hạn thông thường là 3 tháng

Tuy nhiên, Luật xuất nhập cảnh mới sẽ có hiệu lực ngày 1/7/2020, đã thay đổi một số quy định về các loại visa. Trong đó visa thương mại sẽ bao gồm 2 loại, kí hiệu lần lượt là DN1 và DN2, tương ứng cấp cho những đối tượng khác nhau.

- Visa DN1: Cấp cho người nước ngoài làm việc vi doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Visa DN2: Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Cần giải thích thêm, người nước ngoài vào chào bán dịch vụ là người lao động nước ngoài không sống tại Việt Nam và không nhận thù lao từ bất cứ nguồn nào tại Việt Nam, tham gia vào các hoạt động liên quan đến việc đại diện cho một nhà cung cấp dịch vụ để đàm phán tiêu thụ dịch vụ của nhà cung cấp đó, với điều kiện không được bán trực tiếp dịch vụ đó cho công chúng và không trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. (Khoản 2 Điều 2 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)

Như vậy, với quy định trên, thì visa DN1 cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam, theo luật Việt Nam, bao gồm cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Còn đối với người nước ngoài vào làm việc với các chi nhánh là hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài thì sẽ được cấp loại DN2.

Thời hạn của visa thương mại không quá 12 tháng. Thông thường, người nước ngoài sẽ được câp visa thương mại 3 tháng để phù hợp với các quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cùng danh mục

Thủ tục gia hạn visa doanh nghiệp thêm 3 tháng tại Bắc Ninh

Visa doanh nghiệp cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp Việt Nam. Thời hạn visa doanh nghiệp thường là 3 tháng và có thể gia hạn khi hết hạn.

Hướng dẫn xin visa Việt Nam cho giáo viên dạy Yoga

Giáo viên Yoga chủ yếu là người Ấn Độ. Họ muốn vào giảng dạy Yoga thì cần có công ty bảo lãnh và làm thủ tục xin visa thương mại thời hạn 3 tháng. Muốn làm việc lâu dài, người nước ngoài phải có giấy phép lao động.